PRIVACYVERKLARING

Allingastate respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website allingastate.nl en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties, boekingen en overeenkomsten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Allingastate kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Allingastate en/of, omdat u deze zelf aan Allingastate verstrekt. Allingastate kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken

WAAROM ALLINGASTATE GEGEVENS NODIG HEEFT

Allingastate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE ALLINGASTATE  GEGEVENS BEWAART

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. Allingastate zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaren bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Allingastate zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Allingastate worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Allingastate  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Allingastate maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan Allingastate.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Allingastate heeft hier geen invloed op.

Allingastate heeft Google geen toestemming gegeven om via Allingastate verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Allingastate gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@allingastate.nl. In sommige gevallen vraagt Allingastate hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. Allingastate zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Allingastate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Allingastate maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Allingastate verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Allingastate op.

Allingastate is als volgt te bereiken:

Telefoon +31(0) 622543204
E-mailadres info@allingastate.nl
Website allingastate.nl
Adres Meerweg 3, 8758 LC  Allingawier
KvK 34308212
BTW nummer NL 152649542B02

 

WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Allingastate mag de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.